Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. X

Maloobchod

Po vytvorení slovenskej značky Optimal resp. jej vôbec prvej kolekcie bolo našou prioritou pokračovať aj v budovaní vlastného maloobchodu. Cieľom bolo ponúknuť konečným spotrebiteľom okrem kvalitných produktov najmä odborné poradenstvo v oblasti ochrany zraku a nadštandardnú starostlivosť o konečného spotrebiteľa. Sme radi, že sa nám tieto ciele darí úspešne napĺňať.

Maloobchod sa realizuje v prezentačno-predajných jednotkách Optimal. V sekcii PREDAJNE sa dozviete od kedy existujú, čo ich tvorí, prečo sú v otvorených priestoroch, čo ich odlišuje od konkurencie, aká je ich spoločná myšlienka a ktoré prevádzky sú aktuálne.

História

Prvú prezentačnú jednotku sme vytvorili už v roku 2002 v Obchodnom centre Laugarício v Trenčíne ešte ako distribútor slnečných okuliarov.

Z počiatku slúžila len na prezentáciu a až neskôr na základe záujmu zákazníkov k nej pribudol aj obsluhujúci personál. Tvorili ju 3, neskôr 5 presklených vitrín s pultom v šedostriebornom dizajne. Bola umiestnená v otvorenom priestore centra, čo dávalo zákazníkom väčšiu slobodu pri kontakte s prevádzkou a eliminoval sa tak nežiaduci efekt „vstúpiť-nevstúpiť do obchodu“, ktorý je stále veľmi častý u slovenského zákazníka. Táto prevádzka sa tak stala prvou lastovičkou prezentačno-predajných jednotiek.

Koncom roka 2005 sa všetky dovtedajšie prezentačno-predajné jednotky stali prezentačno-predajnými jednotkami Optimal, výhradne len s produktmi slovenskej značky Optimal.

Následne sa prostredníctvom jednej alebo viac prezentačno-predajných jednotiek mohli s kvalitnou slovenskou značkou Optimal oboznámiť zákazníci v mestách Trenčín, Poprad, Žilina, Piešťany, Skalica, Nitra, Bratislava či Liptovský Mikuláš.

Hoci sme sa s niektorými mestami museli rozlúčiť, bezpochybne sme zanechali viac ako pozitívny dojem, keďže zákazníci z týchto miest (ako sa postupne dozvedáme) vyhľadávajú najbližšie existujúce prezentačno-predajné jednotky Optimal, alebo sa na nás pravidelne obracajú prostredníctvom našej webovej stránky resp. emailu. Takéto kladné reakcie zo strany zákazníkov a ich vernosť značke Optimal nás len utvrdzujú v správnosti rozhodnutia prezentovať slovenskú značku Optimal práve týmto spôsobom.

Úsmevnou skutočnosťou je aj fakt, že nám určitým spôsobom v posledných rokoch dala za pravdu aj konkurencia a to tým, že sa do veľkej miery pokúsili inšpirovať našimi prezentačno-predajnými jednotkami Optimal, ich dizajnom, variabilitou a umiestňovaním v obchodných či nákupných centrách.

Prezentačno-predajné jednotky Optimal sa vždy, keď to bolo zo strany prenajímateľa (nákupných a obchodných centier) možné, niesli v rovnakom šedostriebornom dizajne presklených vitrín. V niektorých centrách však bolo nutné na prezentáciu značky Optimal využiť tzv. predajné mobilné stánky (napr. Avion, Polus).

I keď sa „nepodarilo“ všade umiestniť „našu“ prezentačno-predajnú jednotku, zákazníci nás vždy ľahko identifikovali prostredníctvom názvu značky Optimal, ale najmä prostredníctvom dodržiavania ústrednej myšlienky prezentačno-predajných jednotiek Optimal.

Tou je už od začiatku celoročné (nie len sezónne) seriózne venovanie sa zákazníkovi a rovnocenný dialóg so zákazníkom s cieľom oboznámiť ho so značkou Optimal a poskytnúť mu odborné informácie o jednotlivých produktoch a ozrejmiť mu problematiku ochrany zraku.

Tento náš neobvyklý a nadštandardný prístup k zákazníkom v segmente predaja slnečných a lyžiarskych okuliarov veľmi rýchlo odbúral počiatočné zneistenie niektorých zákazníkov z priestoru predaja tzv. stánku a ešte viac nás pozitívne odlíšil od konkurencie.

Prezentáciou značky či samotným predajom náš vzťah k zákazníkovi však ani zďaleka nekončí. Prezentačno-predajné jednotky Optimal ako aj Optimal samotný je už teraz vyslovene známy svojim servisom, odborným poradenstvom, no najmä však jedinečnou prepracovanou starostlivosťou o zákazníka.